top of page

DIAGNOZA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA

mgr Ewelina Nisiewicz
neurologopeda
tel.: 737463340

Nazywam się Ewelina Nisiewicz.

Jestem logopedą i neurologopedą. Pracuję głównie z osobami dorosłymi m.in. po udarach, guzach mózgu, wypadkach komunikacyjnych, chorobą Parkinsona. Staram się zapewnić osobom z zaburzeniami komunikacji, rozumienia i połykania na tle neurologicznym wsparcie oraz kompleksową terapię.

 

Plan terapii ustalam zawsze indywidualnie w oparciu o szczegółową diagnozę z wykorzystaniem różnych badań i testów, których wyniki wskazują na zakres i rozległość zaburzeń.

 

Uważam, że jeśli pragnie się rzetelnie i profesjonalnie wykonywać swój zawód, powinno się doskonalić swoje umiejętności. Uczestniczę więc systematycznie w szkoleniach, które poszerzają zakres moich kwalifikacji oraz terapeutycznych oddziaływań.

 

Ukończone kursy i udział w konferencjach:

 • Neurorehabilitacja traktu ustno - twarzowego- dr Emilia Mikołajewska;

 • Kinesiotaping w logopedii- dr Emilia Mikołajewska;

 • Dyzartria w chorobie Parkinsona- dr Anna Maria Pękacka-Egli;

 • Zarządzenie dysfagią w warunkach domowych- dr Anna Maria Pękacka-Egli;

 • Podmiotowe i przedmiotowe metody diagnostyczne dysfagii u dzieci i dorosłych- dr Anna Maria Pękacka-Egli;

 • Diagnoza i terapia logopedyczna dysfagii neurogennej u osób dorosłych-mgr Katarzyna Zaraś;

 • Terapia neurologopedyczna z pacjentem porażonym czterokończynowo z rurką tracheostomijną- dr Marta Zawichrowska;

 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru. Diagnoza i terapia. MODUŁ I- mgr Marlena Puchowska;

 • Terapia pacjentów z afazją. Analiza wybranych zespołów neurologicznych. Analiza przypadków. Prowadzenie dokumentacji. MODUŁ II- mgr Marlena Puchowska;

 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych. Moduł I - dr Anna Regner;

 • Diagnoza i terapia afazji u dorosłych- dr hab.prof. UMCS Jolanta Panasiuk;

 • Masaż logopedyczny od podstaw- mgr Aleksandra Kaczyńska;

 • Masaż logopedyczny dla zaawansowanych - mgr Aleksandra Kaczyńska;

 • Nadmierne ślinienie się - techniki terapeutyczne-mgr Marta Baj-Lieder;

 • Makaton alternatywne sposoby komunikacji (AAC)-mgr Bogusława Kaczmarek;

 • Udar mózgu i stwardnienie rozsiane. Choroby neurologiczne o zasięgu interdyscyplinarnym-konferencja;

 • Udar mózgu: zaburzenia mowy i połykania oraz inne zagadnienia neurologiczne o których warto rozmawiać-konferencja;

 • Mózg, język, komunikacja-konferencja;

 • i wiele innych...


 

Zachęcam do kontaktu i rozmowy.

bottom of page