top of page

UCZĘSZCZAJ NA SZKOLENIA I OSZCZĘDZAJ!!!

Aby wziąć udział w promocji, zapisz się na szkolenie, przeczytaj regulamin i wypełnij formularz zgłoszeniowy:

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO „DISCURSOMANIA”

 

 

§1.

Organizatorem programu jest Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń DISCURSO.

 

§ 2.

Uczestnikiem programu może zostać każdy, kto uczestniczy w szkoleniach Centrum Terapii Logopedycznej i Szkoleń DISCURSO i wyrazi wolę przystąpienia do programu.

 

§ 3.

Wolę przystąpienia do programu zgłasza się poprzez wypełnienie formularza: PROGRAM PROMOCYJNY „DISCURSO” - ZGŁOSZENIE.

 

§ 4.

Uczestniczenie w każdym szkoleniu jest premiowane otrzymaniem 1 punktu.

 

§ 5.

Punkty są przeliczane na procenty zgodnie ze wzorem 1 punkt = 1% rabatu.

 

§ 6.

Rabat może zostać wykorzystany w dowolnym momencie. Uczestnik może kumulować punkty i skorzystać z większego rabatu lub uzyskać jednoprocentową zniżkę już podczas uiszczania opłaty za następny kurs.

 

§ 7.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 50.

 

§ 8.

Chęć skorzystania z przyznanego przez organizatora rabatu należy uwzględnić przy zgłoszeniu on-line na kurs. Brak informacji interpretowany będzie jako przyjęcie przez uczestnika opcji kumulacji punktów.

 

§ 9.

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny organizatora.

 

§ 10.

Okres promocji trwa do 31.12.2018 r. Niewykorzystane do tego dnia punkty tracą ważność.

 

§ 11.

Wysłanie zgłoszenia do udziału w programie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, przyjęciem jego warunków  i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu.

bottom of page